Sylwetki i Marki Polskiej Gospodraki

X

U naszych laureatów

U naszych laureatów

Według wstępnych danych GUS, w kwietniu br. odnotowano relatywnie niską wartość obrotów towarowych Polski.
Eksport wyniósł niespełna 15,1 mld EUR, czyli był niższy niż przed rokiem o 5,4%; a import blisko 14,8 mld EUR,
czyli spadł o 3,4%

 

Wg naszej oceny niekorzystne wyniki w kwietniu br. miały charakter przejściowy i wynikały z czynników sezonowych (kwiecień br. liczył zaledwie 19 dni robocze, czyli 2 dni mniej niż kwiecień ub.r.) oraz spowolnienia handlu w Niemczech (w kwietniu br. eksport w ujęciu r/r spadł o 2,9%, a import wzrósł o 5,4% wobec wzrostów odpowiednio o ponad 8% i 10% w I kw. 2017 r.). Po 4 miesiącach 2017 r. tempo wzrostu eksportu wyniosło 6,1% (ok. 64,2 mld EUR), a importu 8,9% (prawie 63,5 mld EUR). Nadwyżka obrotów towarowych wyniosła blisko 0,8 mld EUR, czyli poziom prawie 3-krotnie niższy niż przed rokiem. Eksport do UE wzrósł o 4,1% (do 50,9 mld EUR), w tym do Niemiec o 4,8%, Wielkiej Brytanii o 6,2%, Czech o 2,9%, Włoch o 3,4% oraz do Niderlandów o 6,7%. Z kolei sprzedaż do Francji spadła o 1,2%. Szybciej niż eksport wzrósł import z rynków unijnych (o 5,3%, do blisko 37,7 mld EUR). Szczególnie dynamicznie zwiększył się przywóz z Niderlandów(o 10,7%), Czech (o 17,7%) oraz Belgii (o 11%).

 

W przypadku pozaunijnych rynków rozwiniętych kontynuowany był trend dynamicznego wzrostu eksportu. W okresie styczeń-kwiecień 2017 r. sprzedaż do tej grupy krajów zwiększyła się o blisko 15% (do ok. 4,6 mld EUR), w tym do USA o ok. 20%, Szwajcarii o 17% oraz Kanady o 15%. Zaowocowało to jednocześnie dalszym zwiększeniem ich udziału w całkowitej sprzedaży z Polski o 0,5 pkt. proc., do 7,1%.Pierwsze 4 miesiące br. to okres dalszego odbudowywania pozycji krajów WNP w naszych obrotach. W analizowanym okresie  eksport do tej grupy państw wzrósł o prawie 25% (do 3,8 mld EUR), a import o 36% (do prawie 5,6 mld EUR). Zaowocowało to zwiększeniem udziału WNP w naszej całkowitej sprzedaży o 0,8 pkt. proc., do 5,9% oraz w naszym łącznym przywozie o 1,8 pkt. proc., do 8,8% Wśród ważniejszych krajów WNP najszybciej zwiększył się wywóz do Kazachstanu (o ponad 45%) i Ukrainy (o 43%). Jednocześnie dynamicznie wzrósł także eksport do Rosji (o 17%).

 

Bardziej niż przeciętnie zwiększyły się także obroty z pozostałymi rynkami słabiej rozwiniętymi (spoza WNP). Eksport do tej grupy państw wzrósł o 8,1% (do 4,9 mld EUR), w tym do Turcji o 4,1%, Chin o 17,6%, Serbii o 10,9%, Indii o 10,4% oraz Meksyku o 32%. Z kolei import z tych krajów wzrósł o 9,4% (do 15,6 mld EUR). W przekroju towarowym najszybciej wzrosła sprzedaż produktów mineralnych (o ok. 20%) oraz wyrobów metalurgicznych (o 13%). Szybciej niż przeciętnie zwiększył się także eksport wyrobów przemysłu chemicznego (o 8%) oraz artykułów rolno-spożywczych (7,4%).

 

zródło: www.mr.gov.pl