Sylwetki i Marki Polskiej Gospodraki

X

U naszych laureatów

U naszych laureatów

Paweł Chorąży, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju wziął udział w konferencji pt. „Rewitalizacja w małych miastach”, którą zorganizowało Ministerstwo Rozwoju wraz z władzami Dobiegniewa w dniach 5-7 czerwca 2017 r. w Mierzęcinie k. Dobiegniewa.

 

Istotną przesłanką stojącą za organizacją konferencji stała teza, że rewitalizacja może stanowić szansę na zdynamizowanie rozwoju miast, w tym małych miejscowości. Zgodnie ze wskazaniem Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Krajowej Polityki Miejskiej 2023, ośrodki te mają większe trudności we wdrażaniu nowoczesnych działań rozwojowych, co najczęściej wynika z możliwości finansowych czy potencjału instytucjonalnego. Jednocześnie w strukturze wielkościowej miast Polski dominują miasta małe i średnie."Procesy rewitalizacji w miastach dużych mają odmienną dynamikę i uwarunkowania w porównaniu z tym jak rewitalizacja przebiega w mniejszych miastach. W tej chwili dużo mówi się o wdrażaniu rewitalizacji w takich miastach jak Łódź, Warszawa czy Gdańsk. Zagadnienie rewitalizacji dość mocno zakotwiczyło się w świadomości nie tylko decydentów, ale także mieszkańców. W przypadku mniejszych miejscowości kwestie rewitalizacji nieco umykają debacie publicznej, a przecież miasta te również mają swoje potencjały i potrzeby, na które możliwa jest odpowiedź wykorzystując rewitalizację. Zatem dzisiejsza konferencja ma istotną rolę do spełnienia" – podkreślił minister Chorąży


Centra wielu polskich miast – pomimo przemian społecznych i gospodarczych, jakie zaszły w ostatnich latach – w dalszym ciągu nie są ich dobrą wizytówką. Teoretycznie łatwiej zarządzać mniejszymi miastami, jako mniej skomplikowanymi jednostkami, te jednak borykają się z licznymi problemami, wśród których wskazać należy trudności finansowe. Rewitalizacja i pozyskanie funduszy na jej realizację może być zatem szansą na odnowę miast. Może, ale nie musi zależeć to będzie od świadomego wykorzystania potencjału i możliwości włączenia się społeczności lokalnych w działania rewitalizacyjne. Rewitalizacja jest procesem zintegrowanym, podczas którego zmiany przestrzenne zachodzą równocześnie ze zmianami  społecznymi i gospodarczymi. Rewitalizacja to zatem trudniejszy i bardziej czasochłonny sposób na trwałe zmiany niż przeprowadzenie nowej inwestycji typu green field, na niezabudowanym terenie, budowa obiektu od podstaw na pustej działce. Jednak efekt końcowy rewitalizacji jest zazwyczaj dużo bardziej spektakularny i ma charakter miastotwórczy zarówno w ujęciu przestrzennym (powstanie atrakcyjnych przestrzeni publicznych), jak i społecznym (wzmocnienie tożsamości lokalnej, aktywizacja mieszkańców). Dobrze przeprowadzona rewitalizacja to proces rzetelnie przygotowany, a dobre  przygotowanie zapewni poszerzenie wiedzy, czemu także służyć miała konferencja w Dobiegniewie.

"Dostrzegam na sali szeroką reprezentację animatorów i aktorów procesów rewitalizacji. Wiemy doskonale, że rewitalizacja to nie tylko realizacja projektów i przedsięwzięć, ale także zawiązywanie rozmaitych partnerstw lokalnych na rzecz poprawy sytuacji na obszarach zdegradowanych. Liczę na to, że konferencja będzie okazją do prezentowania dobrych praktyk, ale także dzielenia się wiedzą i obserwacjami z innymi" – dodał minister Chorąży

 

zdródło: www. mr.gov.pl