Sylwetki i Marki Polskiej Gospodraki

X

U naszych laureatów

U naszych laureatów

Analiza potrzeb przedsiębiorców, którzy wznawiają działalność gospodarczą wskazuje, że potrzebują oni innego rodzaju wsparcia niż zupełnie początkujący biznesmeni. Taka pomoc powinna umożliwić przedsiębiorcom wyeliminowanie czynników, które wcześniej przyczyniły się do niepowodzenia prowadzonych przez nich działalności. Dlatego w ich przypadku szczególnie przydatne dla są szkolenia i doradztwo.

 

Kto może składać wnioski?

Obecnie trwa nabór na beneficjentów w konkursie „Nowy start”. Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać np. przedsiębiorcy, podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego, podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich, reprezentatywne organizacje związkowe i organizacje pracodawców, czy też organizacje samorządu gospodarczego. Na stronie internetowej PARP znajduje się pełna lista dopuszczonych podmiotów. Czasu jest niewiele – zostało tylko 7 dni. Nabór wniosków ostatecznie zakończy się 15.07.2019 r. o godzinie 12:00.

Kto może skorzystać ze wsparcia szkoleniowo-doradczego?

Ze wsparcia skorzystać mogą przedsiębiorcy z sektora MMŚP ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą. Kwalifikują się ci, którzy w ciągu 24 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia biznesu, a w okresie 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu ponownie podjęli działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub jako wspólnicy spółki prawa handlowego. Z pomocy mogą też korzystać ich pracownicy.

W ramach konkursu „Nowy start” przedsiębiorcy będą mogli dokonać analizy przyczyn niepowodzenia w ramach poprzedniej działalności, zaplanować kierunek rozwoju obecnego przedsiębiorstwa, przeanalizować swoje luki kompetencyjne.

Budżet na cały konkurs wynosi 15 mln zł – tyle zostanie przeznaczone dla firm i organizacji, które będą udzielać pomocy doradczo-szkoleniowej przedsiębiorcom. Natomiast średnia kwota jaką akceleratory przeznaczą na wsparcie doradczo-szkoleniowe dla jednej firmy, która po wcześniejszym niepowodzeniu ponownie weszła bo biznesu, wynosi ok. 15 tys. zł - tłumaczy Magdalena Arusztowicz, ekspert Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, agendy rządowej która koordynuje konkurs „Nowy start”.

WIĘCEJ INFORMACJI

Źródło: https://www.parp.gov.pl/