Sylwetki i Marki Polskiej Gospodraki

X

U naszych laureatów

U naszych laureatów

W dniach 25-26 lipca 2019 r. od godziny 9:00 w Serocku przy ul. Pułtuskiej 20 odbędzie się szkolenie z zakresu budowania i utrzymywania trwałych i wartościowych relacji z klientem. Uczestnik pozna zasady obsługi klienta oraz skuteczne metody pozyskiwania nowych klientów. Stosowanie metod rozszerzania grona klientów, a także późniejsze kształtowanie relacji z klientami stanowi istotę strategii działania przedsiębiorstwa.

Implementując wiedzę zdobytą podczas szkolenia, jego uczestnicy będą w stanie pozyskać nowych klientów oraz utrzymać z nimi długofalowe relacje.
Całość działań przyczyni się finalnie do stabilizacji przychodów przedsiębiorstwa w dłuższym okresie.

W zaskresie budowania i utrzymywania trwałych i wartościowych relacji w zespole z pracownikami:
- uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę na temat metod pracy zespołowej i korzyści wynikające z pracy zespołowej,
- nauczy się konstruowania celów zespołu,
- zdobędzie wiedzę na temat metod budowania zespołu,
- zdobędzie wiedzę na temat metod zarządzania konfliktem,
- nabędzie umiejętności stosowania odpowiedniej komunikacji w zespole,
- nabędzie umiejętności motywowania zespołu, pracy zespołowej,
- pozna metody zarządzania jakością w firmie.

Zdobyta wiedza i umiejętności zwiększą efektywność osobistą uczestników co przełoży się na wzrost efektywności ich pracy i wzmocnienie profesjonalnego wizerunku firmy oraz zwiększenie przychodów w firmie poprzez nawiązanie nowych kontaktów biznesowych co przełoży się na zwiększene sprzedawanych usług.

Udział w szkoleniu jest płatny.

Szczegółowe informacje na stronie:https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=428994

Źródło: https://www.parp.gov.pl/