Sylwetki i Marki Polskiej Gospodraki

X

U naszych laureatów

U naszych laureatów

Od 30 września do 15 października (godz. 10) br. będzie można zgłaszać wnioski o dofinansowanie projektów szkoleniowo-doradczych skierowanych do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, którzy chcą ubiegać się o zamówienia publiczne w Polsce. W puli konkursu „Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich” znajduje się 15 mln zł.

 

Zwiększenie liczby małych i średnich firm, które startują w przetargach; efektywne wydawanie pieniędzy w systemie zamówień publicznych, tak by uzyskiwać produkty jak najlepszej jakości w konkurencyjnych cenach; wzrost innowacyjności polskiej gospodarki – takie mają być najważniejsze efekty nowego Prawa zamówień publicznych, które ma wejść w życie w 2021 r.

 

W te cele wpisuje się nowy konkurs PARP w ramach działania 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku (typ projektu 2) POWER.

 

Wsparcie będzie udzielane w ramach projektów szkoleniowo-doradczych wyłonionych w konkursie ogłoszonym 29.08.19. Projekty powinny zakładać przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie:

 

- szkoleń z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce, uwzględniających specyfikę zamówień z zakresu usług, dostaw i robót budowlanych, w tym tematyki partnerstwa publiczno-prywatnego;
- szkoleń, połączonych z formą warsztatową z zakresu przygotowania do wykorzystywania instrumentów e-zamówień;
- szkoleń z zakresu prawnych aspektów prowadzenia działalności w związku z funkcjonowaniem na rynku zamówień publicznych;
- doradztwa związanego bezpośrednio z tematyką działań szkoleniowych, o których mowa w pkt. 1 — 3;
- doradztwa z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce.

 

Do udziału w konkursie zapraszamy:

 

1. przedsiębiorców,
2. podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,
3. podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
4. organizacje związkowe i pracodawców,
5. organizacje samorządu gospodarczego,

 

Wnioski o dofinansowanie projektów należy przygotować w aplikacji SOWA dostępnej pod adresem www.sowa.efs.gov.pl.

 

Nabór rozpocznie się 30 września i potrwa do 15 października 2019 r.

 

Więcej na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/zamowienia-publiczne-dla-msp

 

Źródło: https://www.parp.gov.pl/