Sylwetki i Marki Polskiej Gospodraki

X

U naszych laureatów

U naszych laureatów

diament polskiej gospodarki 2018

Diamenty Eksportu

Rejestracja Uczestników w Programie odbywa się na podstawie dokumentów zgłoszeniowych, które należy złożyć równocześnie.

 

Oświadczenia

Kanon Etyczny

Ankieta Eksport

Diamenty Innowacyjności

Rejestracja Uczestników w Programie odbywa się na podstawie dokumentów zgłoszeniowych, które należy złożyć równocześnie.

 

Oświadczenia

Kanon Etyczny

Ankieta Produkt

Ankieta Usługa

Ankieta Firma

Ankieta Placówka Medyczna

Diamenty Jakości

Rejestracja Uczestników w Programie odbywa się na podstawie dokumentów zgłoszeniowych, które należy złożyć równocześnie.

 

Oświadczenia

Kanon Etyczny

Ankieta Produkt

Ankieta Usługa

Ankieta Firma

Ankieta Placówka Medyczna