Sylwetki i Marki Polskiej Gospodraki

X

U naszych laureatów

U naszych laureatów

Diam pol gosp 2021 320x160

 

Diamenty Polskiej Gospodarki

Rejestracja Uczestników w Programie odbywa się na podstawie dokumentów zgłoszeniowych, które należy złożyć równocześnie.

 

Oświadczenia

Kanon Etyczny

Ankieta

Diam pol eksportu 2021x320

Diament Polskiego Eksportu

Rejestracja Uczestników w Programie odbywa się na podstawie dokumentów zgłoszeniowych, które należy złożyć równocześnie.

 

Oświadczenie

Kanon Etyczny

Ankieta Firma

Diam pol innow 2021x320

Diamenty Polskiej Innowacyjności

Rejestracja Uczestników w Programie odbywa się na podstawie dokumentów zgłoszeniowych, które należy złożyć równocześnie.

 

Oświadczenie

Kanon Etyczny

Ankieta Firma

Ankieta Produkt/Usługa

Ankieta Placówka Medyczna

Diam pol jakosci 2021x320

Diament Polskiej Jakości

Rejestracja Uczestników w Programie odbywa się na podstawie dokumentów zgłoszeniowych, które należy złożyć równocześnie.

 

Oświadczenie

Kanon Etyczny

Ankieta Produkt/Usługa

Ankieta Firma

Ankieta Placówka Medyczna

Diam pol jakosci 2021x320

Diament Polskiej Transformacji

Rejestracja Uczestników w Programie odbywa się na podstawie dokumentów zgłoszeniowych, które należy złożyć równocześnie.

 

Oświadczenie

Kanon Etyczny

Ankieta Firma