Sylwetki i Marki Polskiej Gospodraki

X

U naszych laureatów

U naszych laureatów

    

Edycja 2011, 2012

Parlament Europejski

2012 eu
rue Wiertz 60
B-1047 Bruksela
Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce
ul. Jasna 14/16 a
00-041 Warszawa
tel.: +48 22 595 24 70
fax.:+48 22 595 24 80 www.europarl.europa.eu/portal/pl 
Edycja 2013, 2014, 2015, 2017 

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

  Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców 1
pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław
tel.: 71 340 63 95
faks:71 340 63 11
www.duw.pl
Edycja 2011, 2012

Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

ul. Jagielońska 3
85-950 Bydgoszcz
tel.: 52 349 77 88
fax.:52 349 74 60 www.bydgoszcz.uw.gov.pl
Edycja 2011, 2012

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

ul. Spokojna 4
20-914 Lublin
tel.: 81 74 24 308
fax.: 81 74 24 309 www.lublin.uw.gov.pl
Edycja 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

  wojewoda lubuski 2019
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel.: 95 711 56 00 www.lubuskie.uw.gov.pl
Edycja 2011, 2013

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

ul. Piotrkowska 104,
90-926 Łódź
tel.: 42 664 10 10
fax.: 42 664 10 40 http://www.lodzkie.eu/page/
Edycja 2014, 2016

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

ul. Basztowa 22
31-156 Kraków
tel.: 12 39 21 527, 39 21 200
fax: 12 422 72 08 www.malopolska.uw.gov.pl
Edycja 2015

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

wojewoda mozwiecki
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
tel.: 22 695 60 63
fax: 22 695 62 50 www.mazowieckie.pl
Edycja 2015

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

wojewoda opolski
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
tel.: 77 45 24 125; 77 45 24 478
fax: 77 45 24 705 www.opole.uw.gov.pl
Edycja 2011, 2012, 2013, 2014

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
tel.: 17 867 10 00
fax.: 17 867 19 50 www.rzeszow.uw.gov.pl
Edycja 2011, 2015, 2016, 2017, 2019

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

  wojewoda podlaski 2019
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
tel.: 85 743 93 15
fax.: 85 743 92 31 www.bialystok.uw.gov.pl
Edycja 2011

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
tel.: 58 30 77 695
www.gdansk.uw.gov.pl
Edycja 2012, 2013, 2015, 2016

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice
tel.: 32 207 77 77
fax.: 32 207 77 77
www.katowice.uw.gov.pl
Edycja 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

  wojewoda swietokrzyski 2019
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
tel.: 41 344 29 56
fax.: 41 344 48 32
www.kielce.uw.gov.pl
Edycja 2011, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019

Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

woj. warmińsko mazurski Al. Marsz. J. Piłsudzkiego 7/9
10-575 Olsztyn
tel.: 89 523-22-00
www.uw.olsztyn.pl
Edycja 2012, 2013

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

al. Nieodległości 16/18
61-713 Poznań
tel.: 61 854 19 41
fax: 61 854 19 61 www.poznan.uw.gov.pl
Edycja 2013, 2019

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

  Zachodniopomorski UW 1
Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
tel. 91 43-03-500
www.szczecin.uw.gov.pl
Edycja 2012, 2017, 2018

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

  logotyp patronat pion marszalek dolnoslaski 2018
ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław
tel.: 71 776 90 53
www.umwd.dolnyslask.pl
Edycja 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  marszalek kujawsko pomorski
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń
tel.: 56 627 84 90
fax.: 56 621 82 75
www.kujawsko-pomorskie.pl
Edycja 2011, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Marszałek Województwa Lubelskiego 1
ul. Spokojna 4,
20-074 Lublin,
tel.: 81 44 16 600
fax.: 81 44 16 602
www.lubelskie.pl
Edycja 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

  marszalek lubuski 2019
ul. Podgórna 7
65 - 057 Zielona Góra
tel.:68 45 65 200
fax.:68 45 65 296
www.lubuskie.pl
Edycja 2011, 2012, 2013, 2014, 2017

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

  Przedsiębiorcy. plb 1
al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
tel.: 42 663 33 80
fax.: 42 663 30 02
www.lodzkie.pl
Edycja 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

marszalek malopolski 2019
ul. Basztowa 22
31-156 Kraków
tel.: 12 39 21 200
fax.: 12 39 21 438
www.malopolskie.pl
Edycja 2011, 2012, 2013, 2017

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

mazow_herb  jki
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa
tel.: 22 59 07 802
fax.: 22 59 07 815
www.mazovia.pl
Edycja 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2019

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

marszalek podkarpacki 2019
al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów
tel.:17 850 17 00
fax.:17 850 17 01
www.podkarpackie.pl
Edycja 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Marszałek Województwa Podlaskiego 1
Kard. Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
tel.: 85 743 92 15
fax.: 85 749 75 67
www.wrotapodlasia.pl
Edycja 2011, 2012, 2013

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

ul. Okopowa 21/27,
80-810 Gdańsk
tel.: 58 32 68 555
fax: 58 32 68 556
www.pomorskie.eu
Edycja 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46,
40-037 Katowice
tel.: 32 20 78 888
www.silesia-region.pl
Edycja 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Marszałek Świętokrzyski
al. IX Wieków Kielc 3,
25-516 Kielce
tel.: 41 342 15 30
www.sejmik.kielce.pl
Edycja 2012, 2013

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Emilii Plater 1
10-562 Olsztyn
tel.:89 521 91 30
www.warmia.mazury.pl
Edycja 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018,2019

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

patronat web al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
tel.: 61 854 10 71
fax: 61 852 73 27
www.umww.pl

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

pracodawcy rp logo
ul. Brukselska 7
03 - 973 Warszawa
Tel: +48 22 518 87 00 www.pracodawcyrp.pl